Middelen

Werving van middelen

De geldmiddelen van de ESF Stichting zullen worden verkregen uit met name schenkingen en donaties en verder zoals omschreven in artikel 3 van de statuten van de stichting.

Besteding en verantwoording van de middelen en vermogen

In de bestuursvergaderingen zullen de verzoeken om financiële steun worden getoetst aan statutaire doelen. Na besluitvorming over de verzoeken worden de middelen ter beschikking gesteld. De ESF Stichting stelt van de besteding van haar geldmiddelen ook een jaarrekening (per kalenderjaar) op.

Financiële verantwoording

Winst- en Verliesrekening 2019 en Begroting 2020
Balans 2019 en Balans Begroting 2020
Toelichting