Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: 
 
Adviseur:
Drs. J. Elgersma
A. Bender
Drs. J. Elgersma
M. Elshout
Drs. W. Bustraan (expert op educatieve onderwerpen)
 

Beloningsbeleid en onkostenvergoeding:

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloningen.

Alleen de onkosten, die de bestuurders in de uitoefening van hun functie voor de stichting moeten maken,
worden door de stichting vergoed.