Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: 
Adviseur:
Dr. E.A. Schram
Drs. J. Elgersma
Drs. J. Elgersma
Drs. W. Bustraan (expert op educatieve onderwerpen)
 

Beloningsbeleid en onkostenvergoeding:

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloningen.

Alleen de onkosten, die de bestuurders in de uitoefening van hun functie voor de stichting moeten maken,
worden door de stichting vergoed.