Praktische invulling van de doelstelling van de stichting

Het sponsoren ten behoeve en ter bevordering van kennisontwikkeling is tot nu toe vooral gericht op het financieel ondersteunen van tweejaarlijkse conferenties van de European Peptide Society en de American Peptide Society. ESF heeft daartoe contracten afgesloten met deze organisaties voor meerdere jaren.
Met APS heeft het ESCOM bestuur een contract afgesloten voor de periode 2017-2025. Met EPS is een contract afgesloten voor de periode 2018-2026.

Op deze conferenties kent ESF prijzen toe aan veelbelovende junior wetenschappelijke onderzoekers. Tevens worden ontmoetingen/netwerk meetings tussen senior en veelbelovende junior wetenschappelijke onderzoekers ondersteund en georganiseerd.

ESF bevordert ook onderwijs in de breedste zin. Daartoe ondersteunt ESF een onderwijsinstelling in Chennai (India) met algemeen en financieel management en educatieve advisering. De onderwijsinstelling in India, The Schram Academy (TSA), is in 2000 opgericht en geeft onderwijs aan kinderen op het niveau van “Preschool”, “Kindergarten” en klas 1 tot en met klas 12. De school volgt de internationale westerse moderne opleidingsbenaderingen.

Activiteiten in 2020

1. Geplande bijdrage aan het 36ste European Peptide Symposium (EPS), 30 augustus – 4 september 2020, Sitges, Spanje

Vanwege de COVID-19 pandemie is dit symposium door de EPS organisatie afgezegd en verschoven naar 2021.

2. Schoolproject in India (Chennai)

In het schooljaar 2019 - 20 waren 3524 studenten van 3 tot 18 jaar bij The Schram Academy (TSA) in Chennai - India ingeschreven. TSA beschikt over 5 schoolgebouwen.
Onderwijs wordt aangeboden middels het CBSE curriculum (een Indiaas curriculum) en het IGCSE, AS- en A-levels curriculum (een UK/Cambridge – internationaal curriculum).

Onze ESF voorzitter, Drs. J. Elgersma, is tevens bestuurslid van de Chennai-stichting, waaronder de onderwijsinstelling (TSA) in Chennai valt, en coacht in dat kader met name de CFO van TSA t.a.v. de financiële problematiek, de jaarlijkse begrotingen en IT.Tevens werden daar diverse trustee werkzaamheden verricht.
In januari 2020 is door hem een bezoek aan Chennai gebracht. Vanwege de COVID-19 pandemie was daarna gedurende 2020 geen bezoek meer mogelijk aan Chennai.
Tevens verzorgt de heer Elgersma, vanuit Nederland, de algemene begeleiding van het TSA schoolmanagement.