De ESCOM Science Foundation

De ESCOM Science Foundation (ESF) werd als wetenschappelijke instelling opgericht te Leiden op 23 december 1997 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en is per 20 september 2007 door de Belastingdienst c.f.m. artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 voor onbepaalde tijd erkend als ANBI.

Doelen van de ESCOM Science Foundation

De Stichting heeft tot doel het verlenen van financiële of infrastructurele steun aan studerenden en/of jonge wetenschappers van alle nationaliteiten. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

Op voordracht en in samenspraak met hoogleraren en onderwijsgevenden selecteert ons Bestuur projecten die voor financiële steun in aanmerking komen.